Příjem žádostí o dotaci z 2. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I. zahájen!

MAS Podřipsko vyhlásila 2. výzvu z OP Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, které doplní chybějící kapacitu školních družin nebo klubů zřízených v režimu vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a svou provozní dobou zajistí péči o děti v době, kdy je …

Seznam projektů vybraných k podpoře z PRV a OPZ

Dne 28. 8. 2018 Výkonná rada MAS Podřipsko schválila vybrané projekty k podpoře z 1. výzvy PRV MAS Podřipsko a 1. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory, na základě doporučení Výběrové komise MAS Podřipsko. Výběrová komise na svém zasedání dne 21. 8. 2018 doporučila k podpoře celkem 12 projektů z dotačního …

Příjem žádostí o dotace na realizaci příměstských táborů byl ukončen.

Dne 31. 5. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 1. výzvy MAS Podřipsko. V této výzvě bylo možné žádat o dotace na realizaci příměstských táborů na území Podřipska. Na realizaci projektů bylo ve výzvě  vyčleněno celkem 5,66 mil. Kč.                                                 

1. výzva OP Zaměstnanost – Příměstské tábory

MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z OP Zaměstnanost. Název výzvy je 1. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory. Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 26. března 2018 a bude ukončen 31. května 2018 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.