Výzva č. 2 IROP 2021+

MAS Podřipsko – IROP – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – méně rozvinutéregiony MAS Podřipsko jako nositel „Strategie komunitně vedeného …