Seznam přijatých žádostí o dotaci do 5. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Programy na zvyšování zaměstnatelnosti

Dne 15. 11. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 5. výzvy MAS Podřipsko. V této výzvě bylo možné žádat o dotace na programy, které pomohou ke zvýšení zaměstnanosti dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných a dalších osob znevýhodněných na trhu práce na území Podřipska. Finanční alokace výzvy vyčleněná na realizaci projektů byla celkem 6,607 mil. Kč.                                                 

Výzva k podávání žádostí o podporu s názvem MAS Podřipsko – OPZ – Programy na zvyšování zaměstnatelnosti je první výzvou MAS Podřipsko zaměřenou na podporu zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce formou komplexní, doplňující se sady nástrojů vedoucí ke zvýšení jejich uplatnitelnosti a vstup na trh práce. V rámci výzvy jsou podporovány  netradičních formy nástrojů zaměstnanosti, rekvalifikace a další vzdělávání. Do této výzvy byla podána 1 žádost o dotaci. 

Název projektu Žadatel Místo realizace
1. Program na podporu zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel z území MAS Podřipsko 25047671 Soukromá podřipská střední odborná škola  a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice nad Labem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *