Dotace pro začínající podnikatele

Místní akční skupina Podřipsko připravuje výzvu určenou pro začínající podnikatele. Výzva je zaměřena podporu začínajících podnikatelů v různých odvětvích. Na výzvu je alokováno 3,5 mil. Kč. Dotace může dosáhnout dle Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 až 45 %.

Každý začátek je těžký, podnikání nevyjímaje. Začínající živnostníci hůře shánějí finanční prostředky pro rozjezd vlastního podnikání. Neznají podnikatelské prostředí, nemají zkušenosti, nemají vybudovanou širokou základnu klientů a jsou na trhu znevýhodněni z mnoha dalších důvodů. MAS Podřipsko právě proto podpoří začínající podnikatele ve vybraných činostech následujcích ekonomických oblastí:

 • Zpracovatelský průmysl
 • Stavebnictví
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytování, stravování a pohostinství
 • Informační a komunikační činnosti
 • Profesní, vědecké a technické činnosti
 • Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby
 • Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
 • Administrativní a kancelářské činnosti
 • Pořádání konferencí a hospodářských výstav
 • Balicí činnosti
 • Ostatní vzdělávání
 • Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
 • Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 • Poskytování ostatních osobních služeb

Dotace bude určena pro podnikatele s historií podnikání kratší než 2 roky. Zvýhodněni budou dále podnikatelé živnostníci, mikropodniky a malé podniky do 50 zaměstnanců, kteří podnikají v místě svého trvalého bydliště.

Dotace bude určena především na:

1) stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od dubna až do poloviny června.

Těšíme se na Vaše projekty!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *