Dotace na zpracování zemědělských produktů

Místní akční skupina Podřipsko připravuje další výzvu určenou především pro zemědělské podniky. Výzva je zaměřena na zpracování zemědělských produktů. Na výzvu je alokováno 3,5 mil. Kč. Dotace může dosáhnout dle Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 až 50 %. Žadateli mohou být i ostatní subjekty zabývající se výrobou potravin a krmiv.

Dotace bude určena zejména pro zemědělce (mikropodniky a malé podniky do 50 zaměstnanců), kteří podnikají v místě svého trvalého bydliště, kteří mají zemědělství jako hlavní zdroj příjmů, kteří dosud nezpracovávali vlastní produkci a tento stav realizací projektu změní. Cílem podpory je zvýšení přidané hodnoty práce místních zemědělských producentů.

Dotace bude určena především na:

1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů),
2) výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu),
3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod,
4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů,
5) investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.),
6) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od dubna až do poloviny června.

Těšíme se na Vaše projekty!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *