O nové aktivity OPŽP je mezi obcemi Podřipska zájem

O nové aktivity Operačního programu Životní prostředí obce MAS Podřipsko projevily velký zájem. MAS Podřipsko má možnost na realizaci své strategie komunitně vedeného místního rozvoje získat dalších 10 mil. Kč.

Finanční prostředky mohou být využity na následující aktivity:

  • Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2)
  • Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.)
  • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1) – pouze v obcích nad 500 obyvatel

V minulém týdnu MAS Podřipsko provedla průzkum zájmu obcí o tyto aktivity. Zájem o realizaci nových projektů strategie MAS Podřipsko projevilo celkem 12 obcí. Největší zájem je o revitalizaci sídelní zeleně (záměry za téměř 6 mil. Kč). Protierozní opatření chtějí realizovat ve třech obcích (záměry za 2 mil. Kč). O zakládání nových nebo rozvoj stávajících biocenter a biokoridorů je zájem také ve třech obcích (záměry za téměř 1 mil. Kč). Během následujícího měsíce bude aktualizována strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko. Příjem žádostí o dotaci je plánován v únoru 2019. Výsledky průzkumu zájmu obcí o nové aktivity OPŽP jsou znázorněny v následujcícím grafu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *