Podpora komunitního života na Podřipsku 2023

Místní akční skupina Podřipsko podpoří v rámci výzev KŽ2023_5 Podpora komunitního života na Podřipsku – Ústecký kraj a KŽ2023_6 Podpora komunitního života na Podřipsku – Středočeský kraj celkem 18 projektových žádostí.
 
Cílem výzev je podpořit projekty zaměřené na drobný komunitní život a spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity. Výzva je vyhlašovaná v rámci programu Ústeckého kraje Podpora komunitního života na venkově pro rok 2023.
 
Seznam schválených projektů:
 
 
 
 
 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *