Upozornění na aktualizaci výzvy č. 2 MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

Dne 10. 10. 2018  byl aktualizován text 2. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I. a její příloha č. 2 Podporované aktivity. Provedené změny byly následující:   Popis změny Zdůvodnění změny Oprava číslování bodů výzvy tak, aby odpovídalo odkazům v textu výzvy. Číslování bylo změněno od části …

Příjem žádostí o dotaci z 2. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I. zahájen!

MAS Podřipsko vyhlásila 2. výzvu z OP Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, které doplní chybějící kapacitu školních družin nebo klubů zřízených v režimu vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a svou provozní dobou zajistí péči o děti v době, kdy je …

Příjem žádostí o dotace na realizaci příměstských táborů byl ukončen.

Dne 31. 5. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 1. výzvy MAS Podřipsko. V této výzvě bylo možné žádat o dotace na realizaci příměstských táborů na území Podřipska. Na realizaci projektů bylo ve výzvě  vyčleněno celkem 5,66 mil. Kč.                                                 

1. výzva OP Zaměstnanost – Příměstské tábory

MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z OP Zaměstnanost. Název výzvy je 1. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory. Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 26. března 2018 a bude ukončen 31. května 2018 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.