AVÍZO výzvy č. 4 OPZ

Pro zjištění zájmu o dotaci na založení nebo rozvoj sociálního podniku MAS Podřipsko vydává avízo 4. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Sociální podnikání. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 24. 4. 2019.

Na základě požadavku MPSV si Místní akční skupina Podřipsko, z.s. vyhrazuje právo nevyhlásit 4. výzvou MAS Podřipsko – OPZ – Sociální podnikání v případě, že do 31. 3. 2019 neobdrží podnikatelský záměr, který bude kvalitativně na takové úrovni, že bude mít šanci uspět v rámci závěrečného ověření způsobilosti ze strany MPSV. Podnikatelský záměr bude posouzen odborníky MPSV v průběhu první poloviny dubna 2019.

Zájemci o dotaci na sociální podnikání z výzvy č. 4 MAS Podřipsko mohou zasílat své podnikatelské plány včetně finančního plánu na níže uvedené kontakty.

Své záměry prosím zasílejte na e-mail:

barbora.ondrusova@maspodripsko.cz.

V případě potřeby konzultací jsme vám k dispozici v naší kanceláři na adrese Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem nebo na telefonním čísle +420 736 262 005.

 

Příloha č. 1

 

 

Příloha č. 2

 

 

Příloha č. 3

 

 

Příloha č. 4

 

 

Příloha č. 5

 

 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

  • Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/
  • Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003
  • Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.