Dotace na zateplení z OPŽP

Od 3. dubna probíhá příjem žádosti do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí, která je zaměřena na snížení energetické náročnosti veřejných budov  a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.