SOUTĚŽ O VERMIKOMPOSTÉR

Místní akční skupina Podřipsko v rámci naplňování cíle „Předcházení vzniku černých skládek a jejich odstraňování“ vyhlašuje soutěž o Vermikompostér Urbalive.

Černé skládky jsou dle názorů občanů zásadním problémem Podřipska. Místní akční skupina Podřipsko si dává za cíl pomocí soutěže inventarizovat riziková místa na území Podřipska a motivovat veřejnost k zapojení se do péče o tato území formou úklidu a zvýšení pozornosti, kterou je potřeba těmto rizikovým lokalitám věnovat.  Číst článek

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

Číst článek

SNIŽTE PRODUKCI ODPADŮ. JAK NA TO?

Zásadním problémem Podřipska jsou černé skládky. Část obcí MAS Podřipska využívá tzv. lístkový systém výběru poplatků za svoz odpadů, který sice více motivuje občany k třídění odpadů, ale může je, ve snaze ušetřit co nejvíce finančních prostředků, vést k zakládání černých skládek. Existují, ale i jiné možnosti, jak ušetřit na poplatkách za …