VYHLÁSILI JSME VÁLKU PLASTU. #PODRIPSKOBEZPLASTU

Místní akční skupina Podřipsko se přihlásila k aktivitě #dostbyloplastu a zavázala se prostřednictvím kampaně s názvem #PodřipskoBezPlastu k šíření osvětě o zbytečnosti a zátěži plastových obalů mezi obyvateli obcí na území MAS Podřipsko.  

 

#Dostbyloplastu je iniciativou Ministerstva životního prostředí ČR, jejímž cílem je prostřednictvím dobrovolných dohod se společnostmi pozitivně motivovat veřejnost ke snížení spotřeby plastů a jednorázového nádobí, ke kterému dříve nebo později bude muset dojít na základě připravované legislativy EU. Společnosti, veřejné i neziskové organizace, ale i jednotlivci se mohou dobrovolně zavázat ke krokům, kterými budou snižovat produkci odpadů, a především zbytečného využívání plastů, již nyní a ukázat ostatním, jak na to.

Kdy jsou plasty skutečně nezbytné a kdy se jich můžeme bez problémů vzdát, bude MAS Podřipsko propagovat pomocí příkladů dobré praxe z jiných obcí, ale také vlastním úsilím a svým odpovědným chováním. Na základě toho jsme se zavázali k zavedení opatření, které budeme průběžně rozšiřovat. Veškeré závazky, které dobrovolně přijímáme, jsou bez vysokých nákladů na rozpočet.  A k čemu jsme se zavázali?

  • omezíme produkci odpadu v rámci kanceláře a celé organizaci
  • kupování obědů do plastových krabiček nahradíme vlastními krabičkami
  • na akcích MAS Podřipsko zrušíme jednorázové kelímky na kávu
  • podpoříme používání látkových tašek – necháme vyrobit jako propagační předměty a předáme občanům na našich akcích, jako je Ukliďme Česko, 1. veřejné fórum apod.
  • podpoříme cílenou osvětu členů MAS – např. pozveme vhodné lektory z MŽP či z jiných spolupracujících organizací, aby namotivovali členy MAS Podřipsko k snižování odpadu ve svých obcích a zapojení se do kampaně
  • na školách na území MAS Podřipsko zrealizujeme přednášky cílené na téma prevence vzniku odpadů
  • soutěž o vermikompostéry, která je cílená na prevenci vzniku odpadu a rozvoj aktivního občanství (1 vermikompostér pro občany, 1 pro školy)

Chcete se také připojit? Informace o kampani #dostbyloplastu naleznete na webových stránkách www.dostbyloplastu.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *