Zapojte se do přípravy nové strategie pro období 2021-2027

Místní akční skupina Podřipsko během minulých tří let přerozdělila obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím z našeho regionu dotace ve výši téměř 80 mil. Kč. V řadě obcí byly vybudovány nové chodníky. Jiné obce získaly dotace na zvýšení kapacit mateřských škol a modernizaci základních škol. V realizaci jsou rekonstrukce a vybavení kulturních domů v šesti obcích. MAS soustavně podporovala zemědělce, a to prostřednictvím podpory nákupu nových zemědělských strojů či podporou zpracování zemědělských produktů. Podpořeni byli i začínající podnikatelé. Prostřednictvím projektu Podřipské školy jsme podpořili zaměstnanost na Podřipsku a zvyšování kompetencí osob znevýhodněných na trhu práce. Aby se rodiče v období prázdnin mohli věnovat pracovním povinnostem, byla organizována řada příměstských táborů s naší podporou. Dá se tedy říci, že realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 – 2020 byla úspěšná.

Nyní připravujeme strategii pro nové období 2021 – 2027. Objem finančních prostředků, o které se budou moci podnikatelé, neziskové organizace a samozřejmě obce ucházet, by měl být podobný jako v předešlém období. Kromě toho bude mít MAS možnost podporovat i aktivity, které doposud financovat nemohla. Nově bude možné rekonstruovat památky, revitalizovat veřejná prostranství či rekonstruovat hasičské zbrojnice a další zázemí pro spolky. Pro podnikatele by mělo být připraveno deset milionů Kč na podporu digitalizace a automatizace výrobních a dalších procesů ve firmách.

Pokud Vás zajímá, zda by bylo možné realizovat i Váš projekt anebo nám chcete dát vědět, co by se v našem regionu mělo zlepšit, vyplňte krátké on-line dotazníky k jednotlivých oblastem podpory.

Dotazníky bude možné vyplnit do konce května a jejich výstupy zohledníme při tvorbě strategie pro nové období. V průběhu května Vás navíc budeme na našich facebookových stránkách informovat o  projektech, které se v minulém období podařilo s naší podporou realizovat a možnostech podpory v období novém.

Dotazníky k jednotlivým oblastem podpory:

Doprava a bezpečí v regionu

Kultura a cestovní ruch

Vzdělávání a zdraví

Životní prostředí

Podnikání

Sociální oblast

Třeba příště podpoříme právě Váš projekt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *