Vyhlásili jsme výzvy IROP 2021+

MAS Podřipsko jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny
Podřipsko, z.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje tyto výzvy

1. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027. 

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP – 48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD):
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

Příjem projektových záměrů na MAS bude zahájen 7. listopadu 2023 ve 12:00 a bude ukončen
31. prosince 2023 ve 12:00. Detaily výzvy naleznete zde: Výzva č. 1 IROP 2021+

2. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027.

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP – 60. výzva IROP – Doprava – SC 5.1 (CLLD):
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

Příjem projektových záměrů na MAS bude zahájen 7. listopadu 2023 ve 12:00 a bude ukončen
8. prosince 2023 ve 12:00. Detaily výzvy naleznete zde: Výzva č. 2 IROP 2021+

3. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027.

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP – 60. výzva IROP – Doprava – SC 5.1 (CLLD):
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

Příjem projektových záměrů na MAS bude zahájen 7. listopadu 2023 ve 12:00 a bude ukončen
8. prosince 2023 ve 12:00. Detaily výzvy naleznete zde: Výzva č. 3. IROP 2021+

Konzultace/školení žadatelů

V případě zájmu o školení žadatelů/konzultaci se prosím obracejte na garanta výzvy:

Ing. Jan Broft , tel. 728 278 647 , e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *