PF 2017

Místní akční skupina Podřipsko přeje všem občanům regionu příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2017!