Evaluační zpráva ze střednědobé evaluace SCLLD MAS Podřipsko 2014 – 2020 byla schválena

Dne 9. 8. 2019 byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena Evaluační zpráva ze střednědobé evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 – 2020. Schválením byl završen proces vyhodnocení

–          naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze strany MAS,

–          samotné činnosti MAS

–          přínosů vyhlášených výzev a realizovaných projektů.

Relevantní informace MAS čerpala z provedených rozhovorů s realizátory projektů a jednání fokusní skupiny za účasti realizátorů projektů, zástupců MAS, zástupců obcí, odborníků z území MAS a dalších partnerů.

Evaluační zpráva slouží jako podklad pro provedení změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro zacílení výzev, které MAS plánuje vyhlásit v roce 2019 a 2020 tak, aby realizované projekty přinesly maximální efekt pro obyvatele na území MAS.

Evaluační zprávu si můžete přečíst v sekci Strategie 2014-2020, část Strategie ke stažení  ZDE


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *