API POSKYTUJE DOTACE NA REKONSTUKCE NEMOVITOSTÍ PRO PODNIKÁNÍ

Agentura pro podporu podnikání a inovace (API) bude od 16. 10. 2019 do 16. 3. 2020 přijímat žádosti o dotaci na projekty zaměřené na modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provoz podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.

Dotaci lze získat na projekt rekonstrukce nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTACI

 

Oprávnění žadatelé jsou: Malí anebo střední podnikatelé (podniky)

 

Podporované podnikatelské činnosti:

  • Sekce B – Těžba a dobývání
  • Sekce C – Zpracovatelský průmysl

Např. výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, oděvů, zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, tisk a rozmnožování nahraných nosičů, výroba chemických látek a chemických přípravků,  výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, výroba elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba strojů a zařízení j.n., výroba nábytku, opravy a instalace strojů a zařízení

  • Sekce E – Zásobování vodu; činnosti související

s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Tj. Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů

k dalšímu využití

  • Sekce F – Stavebnictví

např. výstavba budov, Inženýrské stavitelství

Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba

motorových vozidel

  • Sekce J – Informační a komunikační činnost

např. Vydavatelské činnosti, Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů,

pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti, Činnosti v oblasti informačních technologií

  • Sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti

např. právní a účetnické činnosti, architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy, výzkum a vývoj, ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

  • Sekce S – Ostatní činnosti tj. opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro

domácnost

Úplný seznam podporovaných podnikatelských činností naleznete ZDE.

 

 Výše dotace:

Malé podniky: 45 % celkových způsobilých výdajů projektu

Střední podniky: 35 % celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální poskytnutá dotace: 1 mil. Kč (tj. cca projekty v hodnotě alespoň 2,22 mil. Kč)

Maximální poskytnutá dotace: 70 mil. Kč

 

Výdaje, na které lze žádat dotaci:

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

 

Podrobnou dokumentaci k výzvě naleznete ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *