Projekty vybrané v rámci výzvy č. 7 IROP – Podpora základního vzdělávání

Dne 31. 10. 2020 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy IROP MAS Podřipsko – Podpora základního vzdělávání. Alokace pro tuto výzvu byla 4 000 000 Kč.

Přijaty byly dva projekty (Obec Libotenice, ZŠ TGM Štětí – viz Výzva č. 7 IROP). Věcným hodnocením oba projekty prošly úspěšně. Obec Libotenice získala 65 bodů a ZŠ TGM Štětí 83 bodů. Oba projekty dohromady požadují 4 098 644,23 Kč CZV.

Výkonná rada tedy může vybrat pouze první projekt v pořadí, a tím je projekt ZŠ TGM ve Štětí. Druhý projekt bude vybrán jako náhradní. V případě, že oba projekty projdou úspěšně závěrečným ověřením způsobilosti ze strany CRR, bude náhradním projektu nabídnuta zbývající alokace výzvy (předpoklad 2 011 355,77 Kč CZV).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.