Zápis z veřejného projednání strategie pro období 2021-2017

V pátek 20. 8. 2021 se v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem uskutečnilo veřejné projednání strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko pro období 2021-2027. Všichni zúčastnění byli seznámeni se strategickým rámcem, postupy a zdroji, ze kterých Místní akční skupina Podřipsko při tvorbě strategie čerpala. Zmíněny byly výsledky dotazníkového šetření, které sloužily jako podklad ke zpracování analýzy rozvojových potřeb Podřipska. Následně byla představena vize Místní akční skupiny Podřipsko a strategické cíle.

Všichni zúčastnění dostali v průběhu projednání prostor, aby se k jednotlivým potřebám a strategickým cílům vyjádřili a všechny podněty byly následně vyhodnoceny a do strategie zapracovány. Aktuální verzi naleznete zde: Strategie 2021-2027

Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem, kteří se do přípravy strategie pro nové období zapojili a pomohli nám tak lépe vyhodnotit potřeby Podřipska. Věříme, že v průběhu následujících let podpoříme další zajímavé projekty a budeme se tak moci podílet na jeho rozvoji.

Fotodokumentace: http://maspodripsko.cz/strategie-2021-2027/fotogalerie/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *