Seznam přijatých žádostí o dotaci do 3.výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory II.

Dne 30. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 3. výzvy MAS Podřipsko. V této výzvě bylo možné žádat o dotace na realizaci příměstských táborů na území Podřipska. Na realizaci projektů bylo ve výzvě vyčleněno celkem 2,430 mil. Kč.                                                 

Výzva k podávání žádostí o podporu s názvem MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory II. je již druhá výzva MAS Podřipsko zaměřená na pomoc rodičům a osobám pečujícím o děti předškolního a školního věku k většímu a snazšímu uplatnění na trhu práce a k sladění pracovního a rodinného života. Finanční podpora je určena na realizace aktivit zajišťujících péči o děti v pracovní době během školních prázdnin, konkrétně na realizaci příměstských táborů. V rámci první výzvy byly podpořeny celkem 4 projekty, které jsuv současné době realizovány.

Do této výzvy byla podána 1 žádost o podporu. 

Název projektu Žadatel Místo realizace
1. Příměstské tábory v Roudnici nad Labem, Centrum D8 o.p.s. 26681471 Centrum D8 o.p.s. Roudnice nad Labem

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *