Upozornění na aktualizaci výzvy č. 2 MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

Dne 10. 10. 2018  byl aktualizován text 2. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I. a její příloha č. 2 Podporované aktivity. Provedené změny byly následující:   Popis změny Zdůvodnění změny Oprava číslování bodů výzvy tak, aby odpovídalo odkazům v textu výzvy. Číslování bylo změněno od části …