Začínající podnikatelé z Ústeckého kraje mohou žádat o dotaci na svou činnost i v roce 2019

Ústecký kraj opět vyhlásil dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“. Na podporu zahájení a provoz podnikatelské činnosti je v rozpočtu Ústeckého kraje připraveno 8 milionů Kč. Žádosti o podporu je možné podávat od 4. 2. do 8. 3. 2019.

Upozornění na aktualizaci výzvy č. 2 MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

Dne 10. 10. 2018  byl aktualizován text 2. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I. a její příloha č. 2 Podporované aktivity. Provedené změny byly následující:   Popis změny Zdůvodnění změny Oprava číslování bodů výzvy tak, aby odpovídalo odkazům v textu výzvy. Číslování bylo změněno od části …