Aktualizace výzev IROP

Dne 19. 12. 2017 byla zveřejněna aktualizace textu výzvy č. 2 IROP MAS Podřipsko. Jedná se o prodloužení výzvy do 20. 12. 2017 23:59 z důvodu nefunkčnosti MS2014+. Prodloužení výzvy tak navazuje na předchozí aktualizace ze dne 15. 12. 2017.

Aktuální text výzvy č. 1 IROP Zvýšení bezpečnosti dopravy je zveřejněn: zde.

Aktuální text výzvy č. 2 IROP Budování kapacit a modernizace MŠ a ZŠ je zveřejněn: zde.

Změny k 15. 12. 2017 jsou popsány na začátku dokumentů v tabulce „přehled změn“.

Změna termínu ukončení příjmu žádostí o dotaci – změna spočívá v posunu termínu ukončení příjmu žádostí o dotace na půlnoc v pondělí 18. 12. 2017. Během školení žadatelů byla všem žadatelům podána infromace, že výzva potrvá do půlnoci 18. 12. 2017. Administrativní chybou však došlo v původní výzvě k nastavení termínu výzvy o den kratšího.

Změna alokací – ke změnám v alokacích finančních prostředků ve skutečnosti nedošlo. Během uveřejnění výzev došlo ke změně formuláře výzvy ze strany MMR. Nově má MAS povinnost uvádět alokace včetně spoluúčasti žadatelů ve výši 5 %, tzn. v textu výzvy jsou nově uvedeny celkové způsobilé výdaje nikoliv celková částka dotace (jak tomu bylo v původním formuláři výzvy).

Povinnost dokládat vybranné povinné přílohy – poslední změna spočívá v upřesnění povinnosti dokládat vybrané povinné přílohy. Text výzvy č. 1 je tak nyní v souladu s aktuálním zněním Specifických pravidel IROP pro 53. výzvu. Nově není potřeba u výzvy č. 1 dokládat výpis z rejstříku trestů,  doklad o právní subjektivitěu a doklady k výkupu nemovitostí.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *