Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2017

Hned dvě obce z území působností Místní akční skupiny Podřipsko získaly ocenění v letošním ročníku soutěže Vesnice roku v Ústeckém kraji.

Do 23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017 se za Ústecký kraj přihlásilo pro letošní rok šestnáct obcí. Titul nejcennější – Zlatou stuhu, mohla však vyhrát jen jedna. Hodnocení provedla krajská komise a shodla se, že titul poputuje na Litoměřicko do obce Libochovany.

Tato vesnice na půl cesty mezi Ústí nad Labem a Litoměřicemi zvítězila za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti záchrany kulturního dědictví, podpory mládeže, spolkového života a životního prostředí. Slavnostně oceněna bude obec 18. srpna, kdy si na své „půdě“ starostka Miroslava Vencláková převezme Zlatou stuhu. Libochovany tak postoupily zároveň do celostátního kola, kde by mohly také uspět. Vyhlášení výsledků se uskuteční 16. září v Luhačovicích.

V dalších kategoriích byli vítězové tito:

Modrá stuha za společenský život – Cítoliby (okres Louny),

Bílá stuha za činnost mládeže – Lipová (okres Děčín),

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Radovesice (okres Litoměřice),

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Srbská Kamenice (okres Děčín),

Cena naděje pro živý venkov – Hrobčice (okres Teplice),

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – Brandov (okres Most),

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky – Mnetěš (okres Litoměřice),

Diplom za péči o kulturní památky – Hrobčice (okres Teplice),

Diplom za květinovou výzdobu v obci – Patokryje (okres Most),

Diplom za rozvíjení lidových tradic – Dolní Podluží (okres Děčín),

Diplom za komunitní práci s dětmi a seniory – Lom u Mostu (okres Most),

Diplom za začlenění dětského domova do života obce – Ohníč (okres Teplice),

Diplom za komplexní rozvoj obce – Ledvice (okres Teplice),

Diplom za nakládání s bio odpady – Vražkov (okres Litoměřice),

Čestné uznání za péči o místní části – Skršín (okres Most),

Čestné uznání za výsadbu lipové aleje – Nová Ves v Horách (okres Most).

V kategorii B za obnovu či rekonstrukci staveb venkovské zástavby – Ohníč (okres Teplice) za rekonstrukci Obecního úřadu a mateřské školky.

(Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.