Seznam přijatých žádostí o dotaci do 4.výzvy PRV MAS Podřipsko, z.s.

Dne 15. 5. 2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova v rámci 4. výzvy MAS Podřipsko. Výzva byla určena pro zemědělské i ostatní podnikatele, vč. podpory začínajícím podnikatelům a dále obcím. Na realizaci projektů bylo ve výzvě vyčleněno celkem 13 123 003,- Kč.     

Těší nás obrovský zájem ze strany žadatelů, kteří přes elektronický systém Portál farmáře SZIF podali do 4. výzvy PRV MAS Podřipsko celkem 26 projektových žádostí v hodnotě 13 990 453,- Kč.

Nejvíce žádostí bylo podáno v rámci fiche č. 1, na základě které mohli zemědělci a ostatní podnikatelé požádat o dotaci na vybavení zemědělskou technikou. Alokace na tuto fichi byla 2 887 146,- . Výše požadované dotace převýšila alokaci více než dvojnásobně, tudíž bohužel nebude možné více než polovinu žadatelů v rámci této fiche uspokojit.

Téměř kompletně by měla být vyčerpána alokace pro fichi č. 6, v rámci které mohou žadatelé získat dotaci na zajištění prostor pro trávení volného času dětí a mládeže. Pokud žadatelé splní formální podmínky náležitostí a přijatelnosti, budou v rámci této fiche podpořeny všechny žádosti.

O podpoře projektů podaných do výzvy se rozhodne v průběhu příštích měsíců.

Seznam přijatých žádostí:

Fiche č. 1 – Zajištění vybavení zemědělskou technikou.

Seznam přijatých žádostí naleznete zde: 

Fiche č. 3 – Podpora začínajících podnikatelů.

Seznam přijatých žádostí naleznete zde: 

Fiche č. 4 – Budování infrastruktury pro aktivní trávení volného času v lesích – pro tuto fichi nebyla přijata žádná žádost.

Fiche č. 5 – Podpora podnikatelů v oblasti cestovního ruchu. Seznam přijatých žádostí naleznete zde: 

Fiche č. 6 – Zajištění prostor pro trávení volného času dětí a mládeže. Seznam přijatých žádostí naleznete zde: 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *