Program Obchůdek 2021+

Rádi bychom Vás informovali o plánovaném vyhlášení dotačního programu Obchůdek 2021+, v rámci kterého Ústecký kraj podporuje úhradu provozních výdajů maloobchodních prodejen v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Program obchůdek bude vyhlášen 19. 1. 2023.

Na co lze získat dotaci

Účelem Programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Tento účel bude realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu provozních výdajů těchto maloobchodních prodejen.

Způsobilé výdaje jsou:

  1. a) náklady na zaměstnance, který se podílí (podílejí) na chodu prodejny,
  2. b) náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku a služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem,
  3. c) náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
  4. d) náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.

Kdo může žádat

Žadatelem může být obec, právnická nebo fyzická osoba podnikající v obci s méně než 1000 obyvateli, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž příslušná místní část má méně než 1000 obyvatel, která se nachází v územním obvodu Ústeckého kraje.

Výše a podíl dotace

Minimální a maximální výše dotace:

– Minimální výše dotace je 20 000 Kč.

– Maximální výše dotace je 100 000 Kč.

Termín výzvy

  1. 1. 2023 – 9. 2. 2023

Poskytovatel, program

Ústecký kraj, Dotační program Obchůdek 2021+, 2. výzva

Odkaz

https://www.kr-ustecky.cz/obchudek-2021-2-vyzva/d-1772918/p1=290806

Kontaktní osoby:
Ing. Dan Prošek, tel.: 475 657 841, e-mail: prosek.d@kr-ustecky.cz
Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

Základní poradenské služby (např. vyplnění žádosti a dalších příloh)

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., tel.: 417 633 240, e-mail: rra@rra.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *