Dopady COVID-19 na NNO

V důsledku preventivních opatření zaváděných vládou k zastavení šíření nákazy COVID-19 nemohou neziskové organizace vykonávat veřejně prospěšné činnosti a služby v různých oblastech působení. Uzavřením škol, zákazem pořádání sportovních, kulturních a volnočasových akcí, zákazem terénních prací apod. se významně omezila činnost NNO.

Národní síť MAS ve spolupráci s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace proto připravila krátký dotazník a nabízí tímto příležitost k poskytnutí Vašeho expertního názoru ve věci možných dopadů současné situace na činnosti a služby NNO v různých oblastech působení.

Prosíme o vyplnění dotazníku na adrese https://forms.gle/B8Le9NQQUpzMGEjWA 

Výstupy budou představeny zmocněnkyní, která je za tuto oblast zodpovědná a má s Radou vlády nyní naplánovaná první jednání.

Vláda zaměřuje svou pozornost na osoby samostatně výdělečně činné a firmy. Je tedy důležité upozornit, že současná situace se negativně promítne i do neziskového sektoru.

 

S vyplněním dotazníku prosím neotálejte, podněty budou shromažďovány do 27. března 2020 do 12:00 hodin.     

Děkujeme za spolupráci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *