Začínající podnikatelé z Ústeckého kraje mohou žádat o dotaci na svou činnost i v roce 2019

Ústecký kraj opět vyhlásil dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“. Na podporu zahájení a provoz podnikatelské činnosti je v rozpočtu Ústeckého kraje připraveno 8 milionů Kč. Žádosti o podporu je možné podávat od 4. 2. do 8. 3. 2019.

Cílem programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou podnikatelského prostředí regionu. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje.

O dotaci pro rok 2019 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2018 nebo 2019) a splní podmínky programu.

Maximální částka, kterou může podnikatel získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.  Financování projektu probíhá ex ante, tudíž prostřednictvím zálohy, která je vyúčtována po ukončení projektu.

Příjem žádostí bude probíhat od 4. 2. do 8. 3. 2019. K žádosti je potřeba si připravit podnikatelský projekt a rozpočet projektu dle stanovené osnovy.

Žádost o dotaci a podrobné podmínky naleznete ZDE.

Více informací můžete rovněž získat na seminářích, které se budou konat dne 23. 1. 2019 a 13. 2. 2019 od 15:00 v budově krajského úřadu. Více informací o semináři a registrační formulář naleznete ZDE. 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.