Ústecký kraj opět podpoří začínající podnikatele

Již podruhé mohou začínající podnikatelé zažádat o dotaci z dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017, jehož cílem je rozvoj podnikatelského prostředí regionu, zvyšování zaměstnanosti a tvorba nových pracovních příležitostí. Loni dotace pomohly 27 subjektům v jejich začátcích. Žádosti do programu se mohou podávat od 9. února do 9. března.

„Dotační program na podporu začínajících podnikatelů bude vyhlášen 9. ledna a připadne na něj celkem osm milionů ze schváleného rozpočtu na rok 2017. O finanční prostředky může požádat každý malý začínající podnikatel se sídlem v Ústeckém kraji, který získal oprávnění k podnikání v roce 2016 nebo 2017,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Maximální částka, kterou lze od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % z celkových nákladů projektu, zbylých 30 % musí podnikatel pokrýt ze svých zdrojů.  Finanční prostředky je možné využít na úhradu investičních i neinvestičních nákladů. Podnikatel, který získá dotaci, pak musí své podnikání udržet minimálně 2 roky po vyčerpání a vyúčtování finančních prostředků.

Pro usnadnění administrativy spojené s podáním žádosti o dotaci, uspořádají pracovníci odboru strategie, přípravy a realizace projektů pro zájemce dva semináře. Jejich cílem bude podrobné seznámení s podmínkami dotačního programu, způsobem vyplnění žádosti a ostatních potřebných dokumentů tak, aby začínající podnikatelé zvládli celý proces bez problémů. Plánované termíny seminářů jsou 16. 1. a 7. 2. 2017 (přihlášky na goo.gl/PLqRkS).

Všechny potřebné informace a materiály budou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje – v sekci Dotace a granty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *