NADACE ČEZ PODPORUJE ROZVOJ REGIONŮ I V ROCE 2019

I v letošním roce Nadace ČEZ přijímá žádosti o příspěvky v rámci grantových programů Podpora regionů, Oranžová hřiště, Stromy a Oranžový přechod. Žádosti můžete podávat přes webové stránky www.nadacecez.cz.  

Grantové programy vyhlášené pro rok 2019:

ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ

Program podporuje výstavbu a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Pozor! Hřiště musí být přístupna veřejnosti s výjimkou hřišť u mateřských škol, zdravotních a sociálních zařízení.

Žadatelem může být právnická osoba působící v České republice.

Příjem žádostí končí 31. 12. 2019.

Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.

PODPORA REGIONŮ

Z programu je možné získat příspěvek na veřejně prospěšných projekty, které se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Žadatelem může být právnická osoba působící v České republice.

Příjem žádostí končí 31. 12. 2019.

Maximální příspěvek není stanoven.

STROMY

Grantový program je zaměřen na zlepšení životního prostředí formou podpory výsadby nebo obnovy stromových alejí.

Žadatelem mohou být pouze města a obce v České republice.

Příjem žádostí pro podzimní výsadbu bude probíhat od 1.5. do 31.5. 2019.

Maximální výše jednoho příspěvku, o který lze žádat, je 150 000 Kč.

ORANŽOVÝ PŘECHOD

Z programu je možné získat příspěvek na osvětlení přechodů pro chodce.

Žadatelem můžou být obce.

Příjem žádostí končí 31.3. 2019.

Maximální výše jednoho příspěvku, o který lze žádat, je 120 000 Kč.

Pro představu, jaké projekty NADACE ČEZ podporuje, se můžete podívat ZDE.

Jak o příspěvek požádat?

Nadace  poskytuje nadační příspěvky ve vyhlašovaných grantových řízení a žádosti přijímá prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na stránkách Nadace www.nadacecez.cz, kde jsou dostupné i podrobnější podmínky jednotlivých grantových řízení a návod na podání žádosti.  O přijetí žádosti a výsledku řízení budete informování prostřednictvím e-mailu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *