Životní prostředí

>>Dotazník: Životní prostředí<<

Z Operačního programu Životní prostředí jsme podpořili výsadbu alejí na Štětsku a revitalizaci sídelní zeleně přímo ve Štětí. Nově budeme mít možnost podpořit revitalizace veřejných prostranství komplexněji. Nepůjde tedy jen o výsadbu zeleně ve městech, ale i o hospodaření s dešťovou vodou zadržováním dešťové vody v místě jejího dopadu, o instalaci městského mobiliáře a budování hřišť pro různé věkové kategorie. Část prostředků v klasických výzvách OPŽP zaměřených na energetické úspory veřejných budov bude rezervována pro obce a neziskové organizace z našeho území. Ve kterých oblastech hodnotíte potřebu investic jako nejvýznamnější?

Oblasti podpory:

  • Zelená a modrá infrastruktura veřejných prostranství (IROP)
    • Zeleň,
    • Polopropustné a propustné povrchy,
    • Mobiliář,
    • Dětská a workoutová hřiště
  • Snižování energetické náročnosti veřejných budov