AVÍZO výzvy č. 4 OPZ – Prorodinná opatření

Pro zjištění zájmu o dotaci na založení nebo provoz již existujících dětských skupin dle zákona o poskytování služby péče o děti v dětské skupině č. 247/2014 Sb.,  nebo ona založení a provoz příměstských táborů zajišťující péči o děti v době školních prázdnin, MAS Podřipsko vydává avízo 4. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Prorodinná opatření a vyzývá k předkládání projektových záměrů. 

Na základě přijatých projektových záměrů bude stanovena finanční alokace na výzvu a provedena aktualizace finančního plánu programového rámce Operačního programu Zaměstnanost v SCLLD MAS Podřipsko 2014 – 2020. Maximální alokace výzvy je 5. 309.230 Kč.

Zájemci o dotaci na prorodinná opatření z výzvy č. 4 MAS Podřipsko mohou zasílat své projektové záměry v minimálním rozsahu dle vzoru na níže uvedené kontakty do 26. 7. 2019.

Své záměry prosím zasílejte na e-mail:

barbora.ondrusova@maspodripsko.cz

V případě potřeby konzultací jsme vám k dispozici v naší kanceláři na adrese Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem nebo na telefonním čísle +420 736 262 005.

Příloha č. 1

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

  • Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:
  • Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/
  • Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003
  • Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz.