Kultura a cestovní ruch

>>Přejít na dotazník: Kultura a cestovní ruch<<

V minulých letech jsme se snažili podpořit podnikatele v cestovním ruchu v rámci Programu rozvoje venkova. Bohužel podmínky dotačního titulu nebyly pro podnikatele dostatečně atraktivní, a tak se žádným dokončeným projektem chlubit nemůžeme. Nastavení podmínek pro podporu cestovního ruchu se však v novém období 2021 – 2027 značně změnilo. Můžeme tak podpořit obnovu památek, rekonstrukci muzeí, obecních knihoven, kulturních zařízení, zázemí pro spolkovou činnost i veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu jako jsou informační centra, odpočívadla, turistické trasy a navigační systémy. Zemědělští podnikatelé mohou budovat na svých farmách penziony. Ve kterých oblastech hodnotíte potřebu investic jako nejvýznamnější?

Oblasti podpory:

 • Kulturní památky
  • Památky v ÚSKP včetně okolí (IROP)
  • Památky – místního významu (PRV)
 • Muzea (IROP)
 • Obecní knihovny
  • Profesionální (IROP)
  • Zájmové (PRV)
 • Kulturní a spolková zařízení (PRV)
 • Agroturistika (PRV)
 • Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (IROP)
  • Informační centra
  • Odpočívadla, sociální zařízení, parkoviště
  • Turistické trasy
  • Navigační systémy měst a obcí