Aktualizace výzev IROP

Dne 19. 12. 2017 byla zveřejněna aktualizace textu výzvy č. 2 IROP MAS Podřipsko. Jedná se o prodloužení výzvy do 20. 12. 2017 23:59 z důvodu nefunkčnosti MS2014+. Prodloužení výzvy tak navazuje na předchozí aktualizace ze dne 15. 12. 2017.