Dotační program na obnovu venkova Ústeckého kraje pro rok 2019 byl vyhlášen

Program obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2019 byl vyhlášen koncem prosince loňského roku. Ústecký kraj na něj vyčlenil 28 mil. Kč ze svého rozpočtu. Obce mohou předkládat žádosti o dotaci od 21. 1. do 22. 2. 2019.

Stejně jako v roce 2018 obce mohou žádat o dotaci na pořízení techniky na údržbu zeleně, opravu a výstavbu chodníků, místních komunikací nebo veřejného osvětlení a podpořeny budou opět Vesnice roku 2019.

Oproti loňskému roku, kdy Ústecký kraj podporoval opravu a údržbu kulturních zařízení, hřbitovních zdí nebo vybavení hasičských zásahových jednotek obcí, mohou obce letos požádat o dotaci na úpravu a opravy objektů středisek volného času, školních jídelen (MŠ, ZŠ), tělovýchovných zařízeni – modernizace a vybavení kabin, čekáren na zastávkách hromadné dopravy nebo na obnovu architektonických prvků na objektech obce. Nově je možné žádat o dotaci i na opravy mostků a propustků na místních komunikacích.

Intenzita podpory se liší dle počtu obyvatel obce a oblasti podpory a pohybuje se od 40 % pro obce nad 1 000 obyvatel až do 90 % pro obce, které získají ocenění v soutěži Vesnice roku 2019.

Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, se snížila na 20 tis. Kč. Maximální výše dotace se liší dle oblasti podpory. Na obnovu  a rozvoj venkovské zástavby mohou obce získat až 250 tis. Kč, na chodníky, místní komunikace, mostky nebo veřejné osvětlení lze zažádat až o 350 tis. Kč. Obce do 1 000 obyvatel mohou letos na pořízení techniky na údržbu zeleně získat až 100 tis. Kč.

Dokumentaci a podrobné podmínky programu naleznete ZDE.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.