Ústecký kraj vyhlásil první ročník ankety „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“

Ústecký kraj tímto vyzývá poskytovatele a uživatele sociálních služeb, širokou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace na území Ústeckého kraje, aby Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“.

Šlechtová o strategii RE:START: Podáváme pomocnou ruku regionům

Ve čtvrtek 1. 6. se za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové uskutečnila konference o Strategii restrukturalizace Re:start. Jejím cílem bylospolečné projednání Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, od něhož se očekává pomoc obyvatelům dotčených krajů, zlepšení prostředí pro život i práci a zamezení odlivu lidí …

Zastupitelé schválili záměr zřízení krajského autobusového dopravce

Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ZÚK) v pondělí 29. května schválilo záměr, aby za účelem zajištění dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji byla zřízena nová příspěvková organizace, která by jako vnitřní dopravce Ústeckého kraje zajišťovala dopravní obslužnost Ústeckého kraje, a uložilo Radě Ústeckého kraje zajistit a předložit ZÚK kraje k rozhodnutí příslušné dokumenty …

Červnové semináře poradí obcím, jak bojovat se suchem a povodněmi

Novou sérii seminářů zaměřených na boj se suchem a povodněmi připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. První ze sedmi půldenních seminářů se uskuteční 5. června v Praze a poslední 27. června v Liberci. Určeny jsou starostům, zástupcům městských či krajských úřadů i poradenským firmám zpracovávajícím …

Ústecký kraj chce rozšiřovat spolupráci mezi středními školami a zaměstnavateli

„Až příliš často se setkáváme s kritikou odborných dovedností čerstvých absolventů středních škol, a proto bych velmi rád inicioval v této oblasti takové změny a aktivity, které by tento stav pomohly napravit. Jsem si velmi dobře vědom toho, že odborné vzdělávání nemůže být kvalitní bez jeho praktické části, která by, …

Nové odpadové zákony by mohly začít platit v roce 2019

Nové odpadové zákony, které ministerstvo životního prostředí nedávno kvůli připomínkám stáhlo z legislativního procesu, by po projednání novou vládou vzešlou z podzimních voleb mohly v optimálním případě začít platit v roce 2019. Novinářům to dnes na konferenci Odpady 21 v Olomouci řekl ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart.