AVÍZO výzvy č. 2 PRV

MAS Podřipsko vydává avízo 2. výzvy z Programu rozvoje venkova České republiky. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 28. 2. 2019.

Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje: ZDE

Školení žadatelů proběhne:

Dne 12. 3. 2019 od 16:00 v 1. patře Kulturního střediska Štětí, průchod bude možný z Mírového nám. č.p. je 69 nebo přímý vstup z ulice Dlouhá č.p. 689,

Dne 14. 3. 2019 od 16:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21

Text výzvy

Fiche

Příloha č. 1 výzvy

Příloha č. 2 výzvy

Příloha č. 3 výzvy

Příloha č. 4 výzvy

Metodika k určení kategorie velikosti podniku ZDE.

Dokumentace k výzvě:

Pravidla 19. 2. 1.

Směrnice k hodnocení projektů PRV

Územní působnost MAS Podřipsko

Metodika posouzení finančního zdraví

Metodika zadávání veřejných zakázek

Více k zadávání zakázek a výběru dodavatele projektu ZDE.

Instrukce k práci s portálem farmáře

Seminář pro žadatele