Zapojili jsme se do místní Agendy 21

Co to je místní Agenda 21 a jaký to bude mít pro Podřipsko přínos?

Místní Agenda 21 je globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Téma trvale udržitelného rozvoje je jedním z horizontálních témat Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Podřipsko 2014-2020 a kritéria MA21 jsou taková, kterým se MAS věnuje a chce se jim věnovat i nadále.  Mezi tyto kritéria patří například aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování  nebo utváření partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru.

Členství v MA 21 přinese MAS Podřipsko prestiž a případně může být využíváno jako podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů. Aktivní MA21 budou mít do budoucna větší šanci na tyto zdroje a dotace dosáhnout.

MAS Podřipsko je první místní akční skupina z Ústeckého kraje, která se zapojila do MA21. Chceme sdílet a šířit naše zkušenosti s implementací místní Agendy 21 v našich obcích, ale i mezi ostatní MAS, v mikroregionech a krajích. Cílem je, aby se místní Agenda 21 stala běžným nástrojem veřejné správy a tím přispěla k zavádění principů udržitelného rozvoje v praxi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *