Upozornění na aktualizaci výzvy č. 2 MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

Dne 10. 10. 2018  byl aktualizován text 2. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I. a její příloha č. 2 Podporované aktivity. Provedené změny byly následující:

 

Popis změny Zdůvodnění změny
Oprava číslování bodů výzvy tak, aby odpovídalo odkazům v textu výzvy. Číslování bylo změněno od části „Časové nastavení“ Chybné číslování mělo za následek nesoulad odkazů na jednotlivé části výzvy v textu výzvy.
Změna kontaktní osoby na vyhlašovatele výzvy z projektové manažerky Mgr. Bc. Vlastu Sekerové DiS. na Bc. Barboru Ondrušovou (část 7.3 výzvy) Změna zodpovědné osoby v rámci MAS Podřipsko, z. s.
Oprava názvu přílohy č. 7 Statut výběrové rady v části 10. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu na název Statut Výkonné rady. Správný název rozhodovacího orgánu MAS Podřipsko je Výkonná rada nikoliv výběrová rada.
Oprava podmínek výzvy uvedené v příloze č. 2 Podporované aktivity. V části Podmínky výzvy v první odrážce byla vymazána věta „ a také pro žáky 2. stupně ZŠ“ Uvedení do souladu s podmínkami výzvy OPZ č. 47 určené pro MAS.

 

Aktuální znění výzvy naleznete ZDE.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *