Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 7. kolo Programu rozvoje venkova

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od října 2018 přijímá žádosti o dotaci v rámci  7. kola Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Podzimní kolo podpoří investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za 3 miliardy korun.

Termín pro příjem žádostí bude probíhat od 9. října 8 hodin do 30. října 2018 18 hodin, zájemci je mohou podávat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

V rámci přípravy na nové kolo pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se SZIF semináře. Jejich smyslem je představit jednotlivé vyhlášené operace, způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby. Nejbližší seminář se koná v Praze, dne 14. 9. 2018 od 10:00. Program naleznete zde. Rezervace místa na seminář můžete provést prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.ekomonitor.cz.

V případě dotazů se žadatelé mohou rovněž obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci deseti operací. Přehled operací včetně alokovaných částek uvádíme v následující tabulce:

Operace

Cíl operace (předloženého projektu)   Alokace
1.1.1 Vzdělávací akce ·    Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví. 30 000 000 Kč
4.1.1 Investice do zemědělských podniků ·    Investice vedoucí k restrukturalizaci zemědělského podniku.

·    Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

·    Investice vedoucí ke zlepšení životních podmínek zvířat.

·    Vývoj a zavádění inovací.

2 000 000 000 Kč
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů ·    Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

·    Vývoj a zavádění inovací.

550 000 000 Kč
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích ·    Realizace preventivních opatření před povodňovými situacemi a snížení rozsahu škod způsobených extrémními jevy. 17 000 000 Kč
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách ·    Snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami. Obnova lesních porostů po abiotických kalamitách. 100 000 000 Kč
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin ·    Hromadná ochrana melioračních a zpevňujících dřevin. Zajištění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostu. 50 000 000 Kč
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství ·    Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství. 150 000 000 Kč
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů ·    Podpora spolupráce malých hospodářských subjektů při sdílení zařízení a zdrojů. 70 000 000 Kč
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů ·    Podpora spolupráce vedoucí k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. 20 000 000 Kč
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech ·    Podpora spolupráce v rámci nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby energie, potravin a v průmyslových procesech. 5 000 000 Kč

 

 (Zdroj: http://www.szif.cz)

 

Pravidla pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti pro podzimní kolo PRV jsou k dispozici u jednotlivých opatření zde nebo na webu www.szif.cz. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny podrobnosti týkající se vyplnění a podání žádosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *