NADACE ČEZ PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY

 

V současné době Nadace ČEZ přijímá žádosti o příspěvky v rámci grantových programů Podpora regionů, Oranžová hřiště a Stromy. Žádosti můžete podávat přes webové stránky www.nadacecez.cz.

Nadace ČEZ dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí k rozvoji regionu a komunitního života. Nadační příspěvky tak putují do oblasti vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí a na projekty pro rozvoj komunitního života.  Na území Podřipska bylo z grantových programů podpořeno již několik projektů.

Na opravu umělého trávníku na fotbalovém hřišti v areálu stadionu SK Roudnice nad Labem poskytla v roce 2014 Nadace ČEZ příspěvek ve výši 500 tis. Kč.

 

Zdroj: Nadace ČEZ

 

V roce 2016 byl zahájen provoz dětského a sportovního hřiště v ulici tř. T. G. Masaryka v Roudnici nad Labem. Na realizaci Nadace ČEZ přispěla částkou 1 mil. Kč.

 

Zdroj: Nadace ČEZ

 

Víceúčelové hřiště v ul. Ostrovní ve Štětí, na jehož realizaci Nadace ČEZ poskytla 450 tis. Kč. Hřiště bylo otevřeno v roce 2014.

 

Zdroj: Nadace ČEZ

 

Z nadačního příspěvku z grantového programu Stromy pak obec Libkovice pod Řípem v roce 2011 zafinancovala doplnění aleje o 20 nových habrů obecných.

 

Zdroj: Nadace ČEZ

 

Pro představu, jaké další projekty Nadace ČEZ podporuje, se můžete podívat ZDE.

 

V současné době je možné předkládat své žádosti do grantových programů:

ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ

Program podporuje výstavbu a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Pozor! Hřiště musí být přístupna veřejnosti s výjimkou hřišť u mateřských škol, zdravotních a sociálních zařízení.

Žadatelem může být právnická osoba působící v České republice.

Příjem žádostí končí 16. 12. 2018.

Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.

 

PODPORA REGIONŮ

Z programu je možné získat příspěvek na veřejně prospěšné projekty, které se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Žadatelem může být právnická osoba působící v České republice.

Příjem žádostí končí 16. 12. 2018.

Maximální příspěvek není stanoven.

 

STROMY

Grantový program je zaměřen na zlepšení životního prostředí formou podpory výsadby nebo obnovy stromových alejí.

Žadatelem mohou být pouze města a obce v České republice.

Příjem žádostí pro podzimní výsadbu končí 31. července 2018.

Maximální výše jednoho příspěvku, o který lze žádat, je 150 000 Kč.

 

Jak o příspěvek požádat?

Nadace  poskytuje nadační příspěvky ve vyhlašovaných grantových řízení a žádosti přijímá prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na stránkách Nadace www.nadacecez.cz, kde jsou dostupné i podrobnější podmínky jednotlivých grantových řízení a návod na podání žádosti.  O přijetí žádosti a výsledku řízení budete informování prostřednictvím e-mailu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *