Seznam přijatých žádostí v 1. výzvě PRV MAS Podřipsko

 

Ve středu 13. 6. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova v rámci 1. výzvy MAS Podřipsko. Výzva byla určena pro zemědělské i ostatní podnikatele. Na spolufinancování projektů je připravena celková alokace ve výši 10 mil. Kč.

Výzva byla rozdělena do 3 fichí. V rámci první fiche mohli zemědělští podnikatelé z Podřipska podávat žádosti o podporu na zemědělskou techniku, druhá fiche byla určena rovněž zemědělským podnikatelům na podporu zpracování zemědělské produkce a poslední třetí fiche byla zaměřena na podporu podnikání začínajících podnikatelů ve všech oborech.

Celkem bylo přes elektronický systém Portál farmáře SZIF podáno do 1. výzvy PRV MAS Podřipsko 14 projektových žádostí v celkové hodnotě 13 035 510 Kč. Způsobilé výdaje, z kterých je stanovena dotace projektů, činní  10 681 000 Kč a součet požadovaných částek dotace je 5 059 499 Kč. Projekty se zavázaly vytvořit a udržet nejméně po dobu 3 let 3 pracovní místa. Místem realizace projektu může být dle pravidel jen území MAS Podřipsko, z 30 obcí, které toto území tvoří, mají být realizovány projekty na území 9 z nich.

Rozdělení projektů a částek mezi fiche:

Fiche Alokace Projekty Celkové způsobilé výdaje Požadovaná dotace
1 3 000 000 Kč 9 7 516 000 Kč 3 592 999 Kč
2 3 500 000 Kč 3 2 075 000 Kč 976 000 Kč
3 3 500 000 Kč 2 1 090 000 Kč 490 500 Kč

 

Seznam přijatých projektů:

FICHE 1

Název projektu

                                     Žadatel Místo realizace
1. Nákup automatické dávkovací váhy na zeleninu 05836751 Veronika Křížová Rohatce
2. Zemědělská technika 03313999 Tomáš Dyrynk Černěves
3. Lukáš Krejný – Modernizace zemědělského podniku 68280017 Lukáš Krejný Židovice
4. Nákup strojního vybavení 04660749 MJ Agro s.r.o. Nové Dvory
5. Pořízení teleskopického manipulátoru 42118069 Petr Rubeš Kleneč
6. Zefektivnění a modernizace zemědělské činnosti 46059113 Pavel Medáček Krabčice
7. Modernizace farmy 68438362 Vítězslav Škoda Vražkov
8. Astur – dopravní technika 25421921 ASTUR Straškov, a.s. Straškov
9. Ladislav Ulrych 63768089 Ing. Ladislav Ulrych Brzánky

 

FICHE 2

 

 

 

Název projektu Žadatel Místo realizace
1. Pořízení dodávky na rozvoz potravinářských výrobků 05836751 Veronika Křížová Rohatce
2. KREJNY s.r.o. – Modernizace zpracovatelského provozu 02271401 KREJNÝ s.r.o. Židovice
3. Modernizace farmy – technologické vybavení 68438362 Vítězslav Škoda Vražkov

 

 FICHE 3

Název projektu Žadatel Místo realizace
1. Zahájení podnikatelské činnosti 07110928 Ing. Milan Krejný Roudnice nad Labem
2. Mašek – Podpora zahájení podnikatelské činnosti 05945011 Zdeněk Mašek Krabčice

O podpoře projektů podaných do výzvy se rozhodne během příštích dvou až třech měsíců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *