Informační seminář k výzvě č.1 OPZ – Příměstské tábory

Za hojné účasti proběhl dne 15.5.2018 informační seminář pro potencionální žadatele o dotaci ve výzvě MAS na podporu příměstských táborů. Důležité informace ze semináře naleznete v tomto článku.

Přesný název výzvy je 1. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory. Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ byl již zahájen 26. března 2018 a bude ukončen 31. května 2018 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete na stránkách MAS Podřipsko (http://maspodripsko.cz/strategie-2014-2020/vyzvy-opz/vyzva-c-1-opz/).

Níže můžete stahovat:

  • prezentaci ze semináře
  • vzor plné moci (zažlucený text je třeba upravit, oba podpisy čestného prohlášení musí být úředně ověřeny)
  • vzorovou, resp. návodnou žádost (neobsahuje konkrétní příměstský tábor, nýbrž návodné texty či otázky, co by mělo být obsahem jednotlivých záložek) – jedná se o sestavu vygenerovanou přímo z IS KP14+ tak, jak Vám vyplňování žádosti v systému bylo na semináři ukazováno záložku po záložce. Žádost není zcela kompletní, při vyplňování postupujte dle „Pokynů k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+“ (ke stažení na https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956) a využijte též pomocné otázky k věcnému hodnocení v příloze č. 1 Výzvy MAS.

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Spojení na garantku výzvy (e-mail, telefon):

Ing. Romana Zelenková, romana.zelenkova@maspodripsko.cz, 777 030 261.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *