DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2018“

Cílem programu je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatně výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč.

Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Lhůta pro podání žádosti je od 5. 2. 2018 do 9. 3. 2018.

Více informací získáte zde nebo od zaměstnankyň Ústeckého kraje:

Mgr. Martina Želinová Langweilová, email: zelinova.m@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 676
Bc. Petra Razáková, email: razakova.p@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 167
Ing. Alexandra Zdeňková, email: zdenkova.a@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 993

Pokud neuspějete v tomto dotačním titulu, můžete využít obdobně cílené jarní výzvy MAS Podřipsko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *