Nominujte kandidáty na Cenu náměstka za významný přínos ve školství

Ústecký kraj vyzývá pracovníky ve školství (ředitele, pedagogy a ostatní), ale i širokou veřejnost, aby na níže uvedenou adresu zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Cena náměstka za významný přínos ve školství“. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti školství na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Ocenění se neuděluje in memoriam.

Podaný návrh musí obsahovat:

  •  jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, profesní zařazení, datum narození, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt
  • navrhovaný kandidát musí působit v oblasti školství, v době podání návrhu, minimálně 5 let
  • podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (viz upozornění dále)
  • název a adresu školy, ve které kandidát působí
  • přesné označení (jméno, příjmení, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt) a podpis navrhovatele
  • souhlas navrhovaného kandidáta s nominací s tím, že v případě vyhodnocení bude zveřejněno jeho jméno, případně některé údaje související s jeho profesní kariérou a důvody uznání vč. fotodokumentace

 Důvod návrhu je hlavním kritériem při výběru kandidáta a musí být dostatečně vypovídající. Žádáme o uvedení konkrétních údajů.

 Adresa pro zasílání návrhů:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kancelář hejtmana,
Bc. Žaneta Proftová, 
Velká Hradební  3118/48, 400 01
Ústí nad Labem.

Obálka musí být viditelně označena:
„Cena náměstka za významný přínos ve školství – neotvírat“

 Návrh lze podat poštou (rozhoduje datum na podacím razítku pošty), datovou schránkou, prostřednictvím e-podatelny, nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, nejpozději do 30. 11. 2017.

 Podané návrhy na ocenění vyhodnotí komise složená ze zástupců Ústeckého kraje, krajského úřadu a odborné veřejnosti.

(Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *