Oslava 850. výročí první zmínky o roudnickém arcijáhenství a Roudnici n. L.

V letošním roce si naše město připomíná první známou písemnou zmínku o existenci Roudnice. Pochází z roku 1167 a souvisí s postavou roudnického arcijáhna Bertholda, uvedeného v úloze svědka na jedné dosud zachovalé majetkoprávní smlouvě. Dá se říci, že slavené výročí je ještě předněji než připomínkou města dokladem o velkém významu, který Roudnici dodával zdejší biskupský dvorec (a později hrad), sloužící i jako středisko církevní správy pro místní region. V jejím čele stál kněz nesoucí starobylou hodnost a úřad arcijáhna.
Sluší se proto dvojnásobně, aby si také roudnická římskokatolická farnost toto výročí připomenula a spolu s křesťany z jiných církevních společenství a občanskou veřejností oslavila. Tuto oslavu uskutečníme v souvislosti s naší poutní slavností, přináležející ke svátku Narození Panny Marie, a to v sobotu 9. září od 16 hodin v areálu bývalého kláštera augustiniánů – kanovníků, dnes sídla farnosti. Vstup na všechny části programu je volný.
Přijměte prosím všichni moje srdečné pozvání.
Martin Brousil
vikář podřipský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *