Evropské fondy po roce 2020: Důraz na klíčové priority

Ministerstvo pro místní rozvoj 18. 7. 2017 organizovalo Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 pro více než 140 hostů. Akce se uskutečnila jako součást probíhající debaty na národní úrovni v rámci přípravy budoucího programového období.

„Politika soudržnosti v programovém období po roce 2020 dozná změn a to především s ohledem na nové výzvy a bezpečnostní otázky. Díky vystoupení Velké Británie z Evropské unie, která patří mezi významné plátce do evropského rozpočtu, se bude v diskuzi o podobě víceletého rozpočtového rámce EU rozhodovat i o podobě evropských strukturálních a investičních fondů,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj. „Vzhledem k pravděpodobně nižšímu objemu prostředků je třeba vyžadovat ještě lepší zacílení intervencí a koncentraci na klíčové priority při zachování potřebné flexibility pro zohlednění národních a regionálních potřeb s možností reagovat na neočekávané výzvy,“ dodala ministryně Šlechtová.

„Díky sdílenému řízení mezi členským státem a EU rozhodujeme o využití evropských fondů z velké části na národní úrovni. Tento nástroj zároveň přináší i zkvalitňování strategického řízení a posilování principu partnerství, proto je určitě třeba jej prosazovat i pro příští programové období. Dnešní kulatý stůl byl zahájením debaty na národní úrovni, která bude v následujících měsících intenzivně pokračovat,“ doplnila Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

Ve třech odborných panelech zaměřujících se na budoucnost a další směřování podpory z fondů EU po roce 2020 vystoupili vedle odborníků Ministerstva pro místní rozvoj také přizvaní experti jako Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru nebo Petr Osvald, vedoucí delegace ČR při Výboru regionů EU. Akce se dále účastnilo více než 140 zástupců státní správy, krajů, měst a obcí, hostů z odborových, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, akademické a expertní obce i neziskových organizací, kteří se aktivně zapojili do debaty o budoucím směřování EU fondů.

(Zdroj: http://strukturalni-fondy.cz)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *