Ústecký kraj připravuje 3. výzvu na Kotlíkové dotace

Zájemci, na které se nedostalo ve 2. dotační výzvě na Kotlíkové dotace od Ústeckého kraje, si mohou v kalendáři označit konec října 2017. Právě tehdy má podle plánu dojít k vyhlášení výzvy třetí. Výdaje budou způsobilé zpětně již od 15. července, od tohoto data tedy žadatelé mohou začít s realizací svých projektů.

Ti, kteří se rozhodnou s realizací svého projektu neotálet, by si však měli dát pozor a pečlivě se připravit na podmínky dotačního titulu. V případě, že nebudou podmínky dodrženy, nebude možné o dotaci požádat. Jak by tedy měla 3. výzva vypadat?

Předpokládané vyhlášení výzvy: září 2017

 • K tomuto datu by již měla být známa definitivní podoba pravidel a mělo by být bezpečné začít realizovat projekt.

Předpokládané zahájení příjmu žádostí: říjen 2017

 • K tomuto datu bude možné podávat žádosti. Na základě zkušeností z předchozí výzvy je třeba žádost podat co nejdříve.

Způsobilý žadatel: Fyzická osoba vlastnící dům o maximálně 3 bytových jednotkách. Dům MUSÍ BÝT VYTÁPĚN kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.

Podporované výrobky: Libovolný NOVÝ tepelný zdroj splňující Směrnici o Ekodesignu uvedený v seznamu na TÉTO ADRESE.

Maximální výše dotace:

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu – cca 75 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – cca 95 000 Kč
 • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním – cca 100 000 Kč
 • Automatický kotel pouze na biomasu, tepelná čerpadla – cca 120 000 Kč
 • V obcích spadajících do prioritního území bude maximální výše dotace navýšena o 7 500 Kč

Datum způsobilosti výdajů: 15. 7. 2017

Před odesláním žádosti o dotaci je nutné učinit následující kroky:

 • Výběr vhodného kotle ze seznamu – viz výše
 • Pořízení fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínová tělesa
 • Zajištění dokladu o kontrole technického stavu stávajícího kotle
 • Vyplnit žádost o dotaci a povinné přílohy

NENÍ MOŽNÉ ŽÁDAT DOTACI NA:

 • výměnu jiných tepelných zdrojů, např. kamna či krbové vložky, kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním, plynové kotle
 • výměnu kotle výhradně na biomasu za kotel na uhlí a biomasu
 • výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího emisní třídu 3, 4 nebo 5
 • na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí
 • nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru
 • přestavbu stávajícího kotle
 • domy určené k rekreaci nebo výhradně k podnikání

Více informací naleznete po vyhlášení 3. výzvy na adrese http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

Na základě zkušeností z předešlých výzev a z důvodu změny některých podmínek programu, nabízí Ústecký kraj obcím, příp. sdružením obcí možnost informovat občany prostřednictvím Seminářů pro žadatele.

Semináře budou realizovány v průběhu měsíce září a října 2017 přímo v obcích, co nejblíže žadatelům, v pracovních dnech v odpoledních či podvečerních hodinách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *