PAYT TOUR 2017

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 seminářů k chytrým řešením pro odpadové hospodářství, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 …

Dotace na zateplení z OPŽP

Od 3. dubna probíhá příjem žádosti do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí, která je zaměřena na snížení energetické náročnosti veřejných budov  a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.